breng het uniform terug in de zorg!

Breng het uniform terug in de zorg!

Een aantal jaar geleden hebben veel zorgorganisaties, vooral verpleeg- en verzorgingshuizen, besloten het dragen van een uniform af te schaffen. De organisaties streven naar huiselijkheid en een uniform past niet in dat plaatje. Het dragen van een uniform zou afstand creëren tussen zorgverlener en cliënt. Een dergelijke beslissing roept vragen op. Is dit werkelijk de voornaamste beweegreden, of waren de kosten doorslaggevend?

Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat enkel het uniform zo’n grote invloed heeft op de huiselijke sfeer. Naar mijn mening wordt de huiselijkheid gecreëerd door de warmte waarmee je cliënten benadert en de persoonlijke aandacht die je geeft. 

We merken dat een groot aantal zorgverleners niet blij zijn met de afschaffing van het uniform. Zij geven aan dat het uniform ervoor zorgt dat ze herkenbaar zijn voor cliënten en familie. Zorgverleners vinden dat het uniform kundigheid uitstraalt en zijn trots het te dragen.

Het dragen van eigen kleding zorgt er ook voor dat de zorgverleners de hygiëne in twijfel trekken. Een ‘ongelukje’ tijdens zorgmomenten kan altijd gebeuren en een schoon jasje aantrekken is dan erg prettig. Met eigen kleding wordt dat bemoeilijkt.

Uit de praktijk blijkt al dat het dragen van eigen kleding er geregeld voor zorgt dat medewerkers goedkope en ‘niet nette’ kleding dragen naar het werk, dit straalt af op het individu, maar heeft ook een negatieve invloed op de uitstraling van de organisatie.

Er is ook een praktische overweging waarom zorgverleners het uniform weer terug willen. Diverse materialen zijn niet praktisch te dragen in eigen kleding. Een uniform heeft grote zakken, bijvoorbeeld voor een notitieboek, verbandschaar, handschoenen, en zakkaartjes.

Oplossingen worden al gezocht. Zo kiezen enkele organisaties er tegenwoordig voor om wel in de eigen kleding te werken, maar tijdens de zorgmomenten een schort over de kleding te dragen. Dit met het oog op de hygiëne. Dit is naar mijn mening een onpraktische en inefficiënte oplossing. Een volgende oplossing is dat er gekozen wordt voor een uniform in een bepaalde kleur, om de huiselijkheid na te streven. 

Enkele organisaties werken al middels één van bovenstaande oplossingen, toch hebben ook veel organisaties er al voor gekozen om weer te werken in uniform. Veel zorgverleners hebben hun ongenoegen geuit. Organisaties geven hier gehoor aan.

Mijn conclusie kan alleen maar zijn dat we terug moeten naar het dragen van een uniform in de zorg!

Eva van de Rostijne
evavanderostijne@22graden.nl