Waarom

Wij verbinden de praktijk aan de strategie van een organisatie

Na jaren vol ervaring merkten we dat er in de zorgsector twee verschillende werelden zijn: de werkelijkheid van beleidsmakers en managers enerzijds, de werkelijkheid van zorgprofessionals en de cliënten anderzijds. Die tweede zou degene zijn waar alles om zou moeten draaien.

We zien dat organisaties vaak goed en lang hebben nagedacht over het opstellen van een missie en een visie (en daaraan gekoppeld beleid) dat vervolgens op de organisatie gelegd wordt. Dit met zeer wisselend succes. Beleid en kwaliteitszorg bloeit bij de gratie van medewerkers. De medewerkers die samen de organisatie vormen.

Bij 22graden maken wij het verschil door te zorgen voor werkelijk resultaat, samen met de (zorg)professionals, wat zichtbaar wordt door toegenomen welzijn van de cliënt.

Hoe

Met een focus op passie, trots en eigenaarschap

In ons werk richten wij ons op het juiste soort leiderschap: Leiders die de juiste mensen in staat stellen om werk te doen wat ertoe doet.

Een onmisbare voorwaarde hiervoor is dat professionals moeten beschikken over passie, trots en eigenaarschap. Passie om de klanten, patiënten of cliënten te helpen bij hun hulp- en zorgvraag. Trots op het werk wat zij doen in de zorg om een verschil te maken voor de cliënt. En uiteindelijk Eigenaarschap voelen over zijn of haar werk met de cliënten zodat wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt. 

Dit doen we door professionals in hun kracht te zetten en het management ook daadwerkelijk leiderschap te tonen.

hoe?
wat
Wat

We zoeken naar de best passende oplossing

22graden beschikt over interimmanagers, adviseurs en projectleiders met een brede ervaring en gedegen achtergrond. In onze opdrachten stellen wij een plan op, waarin wij de vraag van de opdrachtgever (na kritisch doorvragen) uitwerken en duidelijke resultaatafspraken opstellen. Dit plan zal meebewegen in de kennis en ervaring die we opdoen met de mensen binnen organisaties. Men kan enkel tot een succesvol resultaat komen als de mensen uit de organisatie weer hun passie, trots en eigenaarschap bevestigd zien worden of herontdekken. 

We hanteren geen standaardmethodes of theorieën: we zoeken naar wat het meest past bij de uitdaging waar de organisatie op dat moment voor staat.