Melanie Brakels
Melanie Brakels
George Breddels
George Breddels
Chantal Brouwer
Chantal Brouwer
Rosa Garrett
Rosa Garrett
Bo Maas
Bo Maas
Jaya Boland
Jaya Boland
Lieke Reijnders
Rian van der Stelt
Rian van der Stelt
Lievijn Strubbe
Lievijn Strubbe
Eline van Dongen
Eline van Dongen
Lisanne van Lent
Lisanne van Lent
Ruud van Schelven
Ruud van Schelven
Tinie Hentenaar
Tinie Hentenaar
Rosalie Reijm
Fiona Aengenend
Fiona Aengenend
Lesley Koet
Lesley Koet
Margriet de Vries
Margriet de Vries
Diana van Overveld
Diana van Overveld
Sikko Bakker
Sikko Bakker
werken bij 22graden?
werken bij 22graden?
Wouter Aangeenbrug
Wouter Aangeenbrug
Marieke Grootendorst
Marieke Grootendorst
Anna Raaijmakers
Anne-Wil Pouw
Anne-Wil Pouw
Chantal Haijtink
Chantal Haijtink
Tara Bo Spee
Tara Bo Spee
Mandy Guth
Mandy Guth
Vera 't Hart
Vera 't Hart
werken bij 22graden?
Werken bij jeugd & zorg?
Niek Verberkmoes
Niek Verberkmoes
Fleurine Witterland
Fleurine Witterland
Petra van der Meij
Petra van der Meij
werken bij 22graden?
Werken bij bureau71?
Melanie Brakels

Melanie Brakels

“Samen voor beter resultaat”

Een strategie moet werkbaar zijn en tastbare resultaten kunnen opleveren. Daarvoor is een duidelijk kader nodig waardoor voor medewerkers duidelijk is wat van hen wordt verwacht en waarbinnen zij de benodigde besluiten kunnen nemen. Dat is waar wat mij betreft eigenaarschap ontstaat. Het is mijn passie om dit kader neer te zetten en in gesprek te gaan met elkaar om resultaat te bereiken. Ik ben trots op het positief begeleiden van een reorganisatie waarbij medewerkers het plezier terugvonden in hun werkzaamheden. Mijn werkwijze is te typeren als: analyseren, communiceren en samenwerking zoeken voor het gezamenlijke belang. 

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Zorgmanager a.i. VVT Surplus (PG, Somatiek, zorgappartementen)
 • Teamleider a.i. bij Huisartsenposten Amsterdam Centrum Oost, Covid-19 locatie
 • Locatiemanager a.i. bij DC Klinieken Lairesse
 • Manager Kliniek Neurochirurgie a.i. bij ETZ
Specifieke expertise: interim & coaching in ziekenhuis, eerste lijn, klinieken.

George Breddels

“Alles valt en staat met passend leiderschap”

Passie Trots en Eigenaarschap begint bij de leiders van een organisatie en is een absolute voorwaarde voor een efficiënte en effectieve organisatie.Een organisatie die redeneert vanuit zijn bestaansrecht is een voorwaarde om de cliënt het resultaat te geven wat verwacht mag worden. Door organisatorische ballast tot een minimum te beperken kunnen de professionals, binnen de overeengekomen kaders, het eigenaarschap oppakken, zodat ze weer met passie en trots de klant kunnen ondersteunen in alle facetten van hun persoonlijke hulpvraag.

Mijn kracht zit hem in het verbinden van strategie aan de operatie van een organisatie. Doordringen tot de kern van een vraagstuk en dit te vertalen tot een eenduidige ondersteuning.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Bestuur en reorganisatie Jeugdzorg
 • Strategisch coach a.i. bij programma Waardigheid en Trots
 • Projectleider reorganisatie a.i. Ouderzorg
 • Crisismanager kwaliteitstraject a.i. Ouderenzorg

Specifieke expertise: aanwijzingstrajecten inspectie, reorganisatietrajecten.

 

 

Chantal Brouwer

“Een goed begin is stoppen met het halve werk”

Mijn passie is het zorgen dat alle (backoffice) werkzaamheden binnen 22graden goed verlopen. Daarbij hoort het bewaken van het overzicht op alle werkzaamheden, het plannen en organiseren van inzet bij verschillende opdrachtgevers, maar ook teamactiviteiten. Ik ben trots op mijn vermogen om dingen snel op te kunnen pakken en eigen te maken, structuur aan te kunnen brengen en het overzicht te behouden. Onder eigenaarschap versta ik: betrokken en loyaal zijn, verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: zorgvuldig, nauwkeurig en betrouwbaar.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Backoffice a.i. bij Praktijk MOOD
 • Backoffice/reorganisatie a.i. bij Lobie Care
 • Roosterplanning a.i. bij Careyn

Specifieke expertise: backoffice bij 22graden, (tijdelijke) ondersteuning bij zorgorganisaties.

Rosa garrett

“ Wie je morgen bent, creëer je vandaag, met de som van gisteren”

Het continu verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg is mijn passie. Ik vind het prettig om logisch en resultaatgericht te werken.

Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het begeleiden van diverse projecten en ondersteunen van teams, heb ik laten zien daadkrachtig en georganiseerd te werk te gaan. Ik ben trots op mijn bevlogenheid en oplossingsgerichtheid. Eigenaarschap is voor mij de sleutel tot succes bij het creëren van een cultuur waar groei of bloei gestimuleerd wordt. Wanneer we vervolgens in kleine (of grote) stappen tot een gewenst resultaat komen ervaar ik pure trots. Dit mag dan ook gevierd worden!

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Locatiemanager VVT sector
 • Teammanager facilitair
 • Beleidsontwikkeling en adviseur VVT
 • Projectmanager ambulantisering en beweegbeleid GRZ

Bo Maas

“Je hoeft niet de hele weg te zien om de eerste stap te zetten”

Mijn passie is het werken aan ingewikkelde vraagstukken en het inzetten van mijn kennis en vaardigheden om maatwerk te leveren aan iedere organisatie. Om op die manier bij te dragen aan een betere maatschappij. Ik ben trots op mijn vermogen om orde te scheppen in de chaos, rust te creëren en oplossings- en resultaatgericht te werken. Eigenaarschap is voor mij doen wat je hebt beloofd en je verantwoordelijkheden nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: oplossings- en resultaatgericht, procesmatig, daadkrachtig en energiek. Waarbij het maken van concrete plannen en het stellen van doelen centraal staan, zonder daarbij het vertrouwen en commitment van medewerkers te verliezen.

Specifieke expertise: projectmanagement binnen VVT en Jeugdzorg, wachtlijstbeheer binnen VVT-organisaties, kwaliteitsverbetering binnen VVT-organisaties, beleid sociaal domein, strategisch management, eHealth en duurzaamheid.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Manager gezinssupport a.i. bij Xtra
 • Relatie- en contractmanager a.i. en  het opzetten van de afdelingen relatie- en contractmanagement bij TIM Stichtse Vecht
 • Accountmanager regio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid a.i. bij iHUB
 • Implementatie van Entrace (wachtlijstsysteem) bij Florence en Humanitas
 • Adviseur aanbestedingen bij Ago Natura en Via Neo

Jaya Boland

“Zorgdragen voor de zorg, daar doe ik het uiteindelijk voor”

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als Verpleegkundige en mijn loopbaan als verpleegkundige is gestart in het Radboudumc te Nijmegen. Hier ben ik op verschillende afdelingen werkzaam geweest (Neurologie, Medium Care afdeling, Mond-, Kaak-, & Aangezichtschirurgie & AYA Platform). Daarna heb ik verschillende projecten geleid binnen Zorg- en Welzijnsorganisaties.

Vanaf april 2021 ben ik gestart als Teamleider Vaccineren bij de GGD Gelderland Midden. Hier heb ik ondervonden dat mijn passie toch echt bij de zorg ligt en dat de zorg altijd aan mij is blijven “trekken”.

Ik vind het dan ook belangrijk om een maatschappelijke footprint te kunnen achterlaten en eigenaarschap te kunnen hebben en houden. Dit geldt zowel voor externe opdrachten als voor 22graden en mijn werkzaamheden als adviseur bieden mij de mogelijkheid om dit te doen. 

Mijn sterke kanten zijn bevlogenheid, energiek, cliënt-klant- en resultaatgericht, praktisch, doortastend en communicatief vaardig. Anderen zeggen over mij dat ik sterk betrokken ben bij alles wat ik doe, lef en doorzettingsvermogen bezit om nieuwe processen en projecten in gang te zetten en te ontwikkelen. Hier ben ik dan ook oprecht trots op!

Het samenwerken, leidinggeven, verbinden en betrekken van anderen in interne en organisatie overstijgende projecten geeft mij energie. Mijn werkwijze is te typeren als loyaal, plichtsgetrouw en geen 9 tot 5 mentaliteit.

Recente opdrachten:

 • Teamlead a.i. Customer Support Farmacie bij PharmaPartners
 • Teamleider acute zorg a.i. bij Hadoks

Lieke reijnders

“Samen sta je sterker en is het leuker”

Mijn passie ligt bij het verder helpen van mensen door middel van ondernemerschap, het doorbreken van oude gewoontes en inbrengen van nieuwe ideeën. Ik wil medewerkers binnen de gezondheidszorg hun regie en eigenaarschap teruggeven. Ik ben trots op mijn frisse blik en enthousiasme, waarbij ik door mijn nieuwsgierigheid de organisatie en medewerkers goed leer kennen en dus ook beter kan ondersteunen. Eigenaarschap is voor mij; verantwoordelijkheid nemen en voelen. Daarbij vind ik het belangrijk dat je van jezelf weet wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kan ontwikkelen en inzetten. Mijn werkwijze kenmerkt zich door de samenwerking op te zoeken met de betrokkenen en samen te zoeken naar de beste oplossing voor iedereen.

Recent opdrachten bij 22graden:

 • Contractmanagement en toetser jeugdzorg bij gemeente Lelystad
 • Samenloop analyseren jeugdzorg bij gemeente Lelystad
 • Het ondersteunen in diverse projecten bij een VVT-organisatie

Specifieke expertises: kwaliteitsgericht onderzoeken, procesmanagement, projecten binnen de VVT, VG-organisaties en het sociaal domein, jeugdzorg en HRM.

Rian van der Stelt

“Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is”

Het is mijn Passie om op alle lagen in organisaties waar mensen samenwerken in de zorg voor andere mensen vragen te stellen.

Vragen als: Doen we wat we beloofd hebben te doen? Doen we dat vanuit de gezamenlijke visie op zorg? Doen we waar voor we staan nog op de juiste manier?

Kunnen we onze samenwerking zo afstemmen, ieder in zijn eigen functie maar vanuit gezamenlijk kader zodat de client er uiteindelijk een stap verder mee komt in zijn of haar leven?

Ik ben ervan overtuigd dat mensen de antwoorden hierop allemaal in zich hebben soms zijn ze alleen door allerlei zaken vergeten zichzelf en elkaar deze vragen te stellen.

Trots ben ik als ik binnen een organisatie of een team de weg naar de antwoorden vanuit verbinding mee kan bewandelen.

Eigenaarschap ontstaat daar waar mensen in organisaties hun ruimte oppakken en vormgeven en kleuring geven aan het dagelijkse werk.

Doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen!

Kernwoorden die mijn werkwijze typeren zijn: analytisch, coachend, kritisch, verbindend en daadkrachtig.

Lievijn Strubbe

‘Houd het hoofd koel, en het hart warm!’

Het is mijn passie om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Nederlandse zorglandschap. Hierbij streef ik ernaar om de gestelde doelen te behalen in lijn met de verwachtingen van de betrokken partijen. Ik ben trots op mijn vermogen om rust te creëren in situaties waarbij de stress en druk hoog oploopt en dit vervolgens over te brengen op anderen. In zulke situaties op elkaar kunnen bouwen en van elkaar op aan kunnen is voor mij wat eigenaarschap betekent.

Mijn werkwijze is te typeren als praktisch, systematisch en empathisch. Met mijn oog voor detail en nauwkeurigheid zet ik graag de puntjes op de i, waarbij ik de borging een belangrijk onderdeel van een proces vind.

Eline van Dongen

“Where focus goes, energy flows. ” 

Ik geloof in energie. Energie die we uitstralen als mens en energie die we stoppen in ons werk en leven. Mijn passie is om mensen te helpen positieve energie te krijgen en dit te kunnen gebruiken in hun werk. Het verbinden van medewerkers om samen tot een verbetering te komen. Ik vind het mooi om te zien dat iedereen anders is en gebruik die verscheidend graag om tot passende oplossingen te komen. Ik ben trots op mijn creativiteit en vermogen om mensen en situaties in te schatten. Mensen mee te krijgen en hen vertrouwen te geven. Ik ben nauwkeurig en werk met passie en enthousiasme. Eigenaarschap is voor mij verantwoording nemen voor je acties en het nemen van initiatief: wil je iets veranderen, begin dan bij jezelf.

Mijn werkwijze is te typeren als: energiek, gemotiveerd, nauwkeurig en vol overtuiging. Ik hou van een dynamische sfeer en zoek graag de diepte op met mensen.

Lisanne van Lent

“Ik wil hoofd en hart samenbrengen, door zacht te zijn op de relatie en hard op de inhoud”

Het is mijn passie om een steentje bij te dragen aan kwalitatieve zorg. Vanuit deze passie ben ik als fysiotherapeut doorgegroeid tot gezondheidswetenschapper. Kwaliteit betekent voor mij dat we het ook goed doen wanneer er niemand kijkt. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar alle betrokken stakeholders en de bijpassende belangen. Het maakt mij trots wanneer ik met mijn inlevingsvermogen en analytische denkwijze tot een weg kan komen die aansluit bij de betrokkenen. Ik ben trots op mijn behaalde diploma’s en trots op mijn inzet in de coronapandemie als coördinator bron- en contactonderzoek. Ik heb oog voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener, goede zorg voor cliënten begint bij goede zorg voor de medewerkers. Ik breng mensen graag tot elkaar, dit lukt in mijn ogen alleen wanneer iedereen een stukje verantwoordelijkheid en eigenaarschap op zich neemt. Door eigenaarschap draag je samen een organisatie, project of proces, en samen bereik je immers meer dan alleen!

Mijn werkwijze is te typeren als gestructureerd, empathisch, rationeel en analytisch.

 

Ruud van Schelven

‘’Resultaat is geen drijfveer, het gaat altijd om de klant’’

Passie, trots en eigenaarschap/visie, veiligheid en vertrouwen zijn de pijlers van een goed functionerende organisatie, met een strategie gebaseerd op hun bestaansrecht.

Passie, trots en eigenaarschap, ingebed van de werkvloer tot de directiekamer maakt een organisatie gemotiveerd, efficiënt en creatief, met ruimte voor veranderingen door een groter adaptief vermogen van de medewerkers die verantwoordelijkheid willen nemen.

Passie trots en eigenaarschap zijn ook mijn pijlers, ik wil de impact van onze activiteiten voor de klanten vergroten.

Zoekt u ondersteuning op het gebied van interim-management, visie, strategie en bedrijfsontwikkeling, heeft u de uitdaging om de strategie van de organisatie te vertalen naar de praktijk, cijfers naar praktische en realistische plannen, dan kom ik graag met u in contact.

Mijn kracht zit in daadkrachtig ondernemen, het creëren van visie, veiligheid en vertrouwen, ik stel het belang van de klant voorop, bij mij is het resultaat leidend, analytisch en humor.

 

 

Tinie Hentenaar

“Overal is een oplossing voor …..”
 
Jarenlang werk ik met veel plezier én passie in de zorgsector. Door mijn coachende leiderschapskwaliteiten te benutten draag ik bij dat medewerkers in hun kracht kunnen worden gezet waardoor hun kwaliteiten optimaal worden benut. Door oprechte betrokkenheid te tonen én een luisterend oor te bieden bij de organisatie en haar medewerkers zoek ik de verbinding. Deze verbindingen zijn essentieel om tot de juiste samenwerking(en) te komen.  
 
Ik ben trots en tevreden als ik binnen een organisatie een prettige en resultaatgerichte cultuur heb weten te bewerkstelligen.  Daarbij vind ik het van essentieel belang dat zowel een organisatie als haar medewerkers denken in oplossingen én kansen en juist niet alleen in problemen denken. Kortom “overal is een oplossing voor….”.
 
Eigenaarschap betekent voor mij “betrokken en dichtbij”! Ik weet op een positieve wijze teams te coachen, te begeleiden en te laten ontwikkelen waarbij wederom wordt gedacht in oplossingen en niet in problemen. Om de lijn door te trekken zal ik te allen tijde het beste uit de medewerker trachten te halen.
 
Mijn werkwijze omschrijf ik als: oplossings- en resultaatgericht, doorzettingsvermogen, verbindend en met veel energie. 
 
Mijn expertise omvat een groot pallet aan ervaring in de gezondheidszorg. Jarenlange ervaring als unithoofd/manager in het ziekenhuis (IC/hartbewaking en apotheek), kraamzorg, thuiszorg en ouderenzorg.
 

Rosalie Reijm

‘’Niet alleen het resultaat telt, ook de weg ernaar toe”

Vanuit mijn passie werk ik graag aan het verbeteren van de kwaliteit in de zorg. 

In mijn werk ben ik resultaatgericht en werk ik in het proces ernaartoe graag samen met de teams om doelen te behalen.

Zorgprocessen optimaliseren, teams verbinden en individuele zorgmedewerkers in hun kracht zetten zijn onderdelen waar ik energie van krijg.

Ik ben van oorsprong een trots gepassioneerd verpleegkundige en ik heb mij ontwikkeld binnen project- en teammanagement.

Afgelopen jaren ben ik door mijn loopbaan in aanraking gekomen met alle lagen van een zorgorganisatie. Hierdoor kan ik mij goed verplaatsen in de werknemers van verschillende niveaus waardoor ik een goede gesprekpartner ben.

Door mijn heldere communicatie, empathie en enthousiasme ben ik een verbinder die eigenaarschap laat zien door zich verantwoordelijk op te stellen, initiatief te nemen en niet bang te zijn voor verandering.

Waarom zou je binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt?

Mijn werkwijze is te typeren als: energiek, gemotiveerd, verantwoordelijk en vol overtuiging.

Ik zoek graag de diepte op met mensen. Niet alleen het resultaat telt, ook de weg ernaartoe. Hierdoor zorg je ervoor dat medewerkers aanhaken in plaats van afhaken.

 

 

 

 

Fiona Aengenend

“Leiderschap is niet controleren, maar inspireren!”

Menselijke waardigheid staat voor mij centraal en ik creëer dit door transparant te zijn, en een dynamische verbinding tussen cliënt (diens netwerk), medewerker en organisatie. Het is mijn passie om hieraan een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren, en dat ik daar waar nodig wordt geacht van betekenis kan zijn. Zorgen voor een kwalitatieve en veilige woon- en werkomgeving vind ik heel belangrijk en ik zal extra stappen zetten om dit te (blijven) bewerkstelligen. Ik ben trots op mijn intrinsieke waarden, en rustige en laagdrempelige karakter. Hierdoor ben ik snel vertrouwd en weet ik anderen te overtuigen en in hun kracht te zetten. Medewerkers geef ik de ruimte en het vertrouwen om binnen kaders zelfstandig te handelen wat positief bijdraagt aan ontwikkeling en eigenaarschap.

Mijn werkwijze is te typeren als: mijn rustige benadering, oprechte interesse en daadkrachtigheid worden als plezierig ervaren. Ik werk graag intensief én verbindend samen voor een mooi (oplossingsgericht)resultaat. Ik zeg altijd: we doen het samen 100%.

Recente opdrachten:

 • Regiomanager volwassenenzorg a.i. Triade Vitree

Specifieke expertise: Ik heb mij de afgelopen jaren op het gebied van conceptueel-, project- en managementniveau mogen ontwikkelen binnen de (gehandicapten)zorg. Gezien mijn expertise omtrent mensen met een lichtverstandelijke beperking en complexe zorgvragen (lvb+) en triple problematiek (lichtverstandelijke beperking, GGZ problematiek en een actieve verslaving), reikt mijn kennis ook tot de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

 

Lesley Koet

“Samen streven naar de beste kwaliteit”

Mijn passie ligt in het verbinden van alle betrokken partijen in de zoektocht naar een effectieve combinatie van een helder en concreet doel, dat bijdraagt aan de verbetering van zorg(organisaties), én de juiste persoon op de juiste plaats. Door aandacht voor het individu met een daarbij passende verantwoordelijkheid ontstaat eigenaarschap.

Ik ben trots op het gezamenlijk bereiken van een zichtbaar resultaat. 

Mijn werkwijze is te typeren als: open en eerlijke communicatie, concreet, maar ook kritisch en daadkrachtig.

Specifieke expertise: kwaliteit van zorg, verbetertrajecten, beleidsontwikkeling, praktijkonderzoek, projecten binnen het ziekenhuis, kliniek en polikliniek.

 

Diana van Overveld

“ Laat twijfels los en omarm de mogelijkheden”

Mijn passie begint met luisteren en kijken wat er nodig is binnen een organisatie.

Daarbij leg ik de verbinding met alle betrokken partijen. Samen formuleren we op een effectieve manier, concrete en heldere doelen. Deze doelen zorgen ervoor dat we de koppen bij elkaar steken en stap voor stap resultaten behalen. Hierbij kan out of the box denken tot verassende oplossingen leiden.

Ik ben trots op de resultaten die worden behaald nadat we gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet. Dit is iedere keer weer een prachtige uitdaging. Vervolgens vieren we samen de successen.

Eigenaarschap ontstaat door te luisteren, aandacht en oog te hebben voor de ander. De ander mee te laten praten, denken, doen en daarbij passende verantwoordelijkheden te geven.

Mijn werkwijze typeert zich door een open en eerlijke communicatie te voeren. Gedurfd buiten de geplaveide paden te wandelen.

Door aan te sluiten en vanuit de relatie met de ander te vertrekken ontstaat er verbinding, samenwerking, betrokkenheid en (werk)plezier. Het uitwisselen van kennis en van elkaar te mogen leren, vind ik belangrijk. Zo komen we samen tot nog grotere successen en worden resultaten behaald.

Margriet de Vries

Mijn passie is zorgen dat de benodigde administratieve afhandelingen soepel verlopen en daarin prioriteiten aan te brengen. En dat in contact met collega’s en externe contacten. De diversiteit aan taken maakt het heel afwisselend.

Nauwgezet werken, zorgvuldigheid maar ook flexibiliteit, veerkracht en humor zijn eigenschappen waarop ik trots ben en die maken dat ik mijn werk met plezier kan doen.

Eigenaarschap betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen voor mijn werkzaamheden en zelfreflectie op mijn functioneren.

Mijn werkwijze: vooral gericht op samenwerking, maar doortastendheid als het aan de orde is past mij ook.

Sikko Bakker

“Met de eindgebruiker continu in gedachte kan je de meest impactvolle keuzes
maken”

Mijn passie is het inzetten van de juiste kennis en vaardigheden van mensen om optimaal bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven. Kwetsbare personen kunnen vaak niet de juiste of tijdige hulp vragen en mijn missie is om dit proces te verbeteren bij zowel professionals als managers. Ik ben trots op mijn ervaringen in diverse organisaties om daarbij het resultaatgericht werken te verbeteren via een kwalitatieve en no-nonsens aanpak.

Mijn werkwijze is te typeren als: oplossings- en resultaatgericht, procesmatig, daadkrachtig en energiek. Waarbij het maken van concrete plannen en het stellen van doelen centraal staan, zonder daarbij het lokale proces en het vertrouwen, commitment van medewerkers te verliezen.

Specifieke expertise: Project en programmamanagement binnen VVT, overheid en Jeugdzorg, wonen en zorg coalities op regionaal niveau, kwaliteitsverbetering binnen profit en non-profit organisaties, beleid sociaal domein, strategisch stakeholdersmanagement.

Recente opdrachten:

 • Kwartiermaker Coalitie en visie Wonen, Zorg en Welzijn Goeree Overflakkee
 • Adviseur aanbestedingen MEE-De Wering, Incluzio BV
 • Programmamanager Pact Wonen en Zorg, Regio Alkmaar
 • Directie G4S Zorg en Welzijn, Flexibele inzet EPA-zorg
 • Directie B&A groep, Start programma-organisatie Indebuurt033

Annemiek Schrijnemakers

“Old ways won’t open new doors”

Werken in een dynamische omgeving waar verbetering in cultuur, bedrijfsvoering of kwaliteit nodig is, dat is waar mijn passie ligt. Vanuit strategie en verbinding de bedrijfsvoering optimaliseren en samen zorgen voor verdere professionalisering. Ik ben trots op de veranderingen die ik teweeg heb gebracht waarbij de mens altijd voorop staat.

In deze veranderprocessen blijf ik altijd met medewerkers in verbinding en werk ik vanuit vertrouwen, dat is voor mij waar eigenaarschap ontstaat.

Mijn werkwijze is te typeren als: transparant, daadkrachtig en verbindend. Ik ben resultaatgericht, maar hecht ook veel waarde aan het opbouwen van sterke relaties en het creëren van een harmonieuze werkomgeving.

Specifieke expertise: projectmanagement, verandermanagement, reorganisaties of implementaties.

Wouter Aangeenbrug

Succes is geen toeval. Het maken van bewuste keuzes en discipline, dát zorgt voor succes.”

Het is mijn passie om leiding te geven aan bedrijfskundige (verander)vraagstukken binnen zorgorganisaties. In het verleden heb ik organisaties kunnen adviseren over prestatiemanagement en prestatieverbeteringen, een toekomstbestending organisatiemodel, het (her)inrichten van de interne organisatie- en aansturingsstructuur en het management control systeem. Het lukt mij vanuit een scherpe blik resultaat op te leveren, omdat ik de vinger snel op de zere plek weet te leggen. Daar ben ik trots op. Eigenaarschap betekent voor mij dat mensen zich verantwoordelijk voelen en de volle verantwoordelijkheid nemen over hun werkzaamheden. Mijn werkwijze is te typeren als: hard op inhoud, zacht op de relatie. Daarnaast ga ik uit van het principe: “…first who, then what”. Eerst moeten de juiste mensen aan boord zijn, pas dan gaan we aan de slag.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Directeur a.i. bij Emergis GGZ;
 • Manager a.i. bij Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf in Flevoland;

Specifieke expertise: organisatieadvies, interim-management, management controlling, bedrijfsvoering en financiële besluitvorming in de jeugd- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en overheidsinstanties in relatie tot kind en jeugd.

 

marieke grootendorst

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”

Het is mijn passie om vanuit verbinding processen en de bedrijfsvoering binnen zorgorganisaties te verbeteren. Leiding te mogen geven aan professionals om samen met hen te zorgen voor optimale, effectieve en efficiënte werkprocessen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Trots ben ik op mijn ruime ervaring binnen de jeugdzorg en het met succes afronden van verschillende projecten. Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, planmatig, resultaatgericht.

Doen wat afgesproken is, je verantwoordelijk voelen en je verantwoordelijkheid nemen, dat is wat eigenaarschap voor mij betekent! Betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparantie zijn voor mij hiermee onlosmakelijk verbonden.

Recente opdrachten:

 • Operationeel, tactisch en strategisch leidinggeven aan zowel ambulante als residentiele zorgteams
 • Eindverantwoordelijk voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
 • Doorlopen van aanbestedingstrajecten inclusief de daaruit volgende implementatie van de nieuwe werkwijzen en afspraken binnen teams en organisatie
 • Integratie van teams, inhoudelijke werkwijzen en werkprocessen, naar aanleiding van een fusie

Anna Raaijmakers

‘’Zorgen door te ontzorgen’’

Mijn passie ligt in het ontzorgen van de werkvloer. Ik zet me graag in voor de kwaliteit van de zorg door alle ondersteunende processen te optimaliseren. Het belangrijkste werk vindt plaats op de vloer, de processen daaromheen moeten het werk makkelijker maken, niet ingewikkelder.

Eigenaarschap betekent dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn stukje van een organisatie, maar dat ik ook anderen in hun kracht zet om eigenaarschap te kunnen nemen over hun eigen onderdeel.

Ik ben trots op mijn idealisme en optimisme. Ik zie dat er veel uitdagingen zijn in de Nederlandse gezondheidszorg maar ik zie ook dat er veel goed gaat en dat er nog heel veel beter kan.

Recente opdrachten:

 • Interim medewerker zorgcontractering en aanbestedingen bij Stichting Timon

Specifieke expertise: aanbestedingen in de jeugdzorg, corona (beleid), leiderschap, procesoptimalisatie en beleidsontwikkeling.

Anne-Wil Pouw

“Waar zijn de problemen als er uitdagingen zijn”

Door mijn ervaring in de zorg kwam ik er al snel achter dat de vertaling vanuit de praktijk naar de theorie moet en niet andersom. Mijn passie is dan ook om mensen te verbinden en in hun kracht te zetten. Samen voor de kwaliteit van zorg gaan en het beste uit jezelf halen en elkaar. Ik ben trots op mijn onuitputtelijke drang het beste te willen doen, er is een uitdaging en geen probleem. Onder eigenaarschap versta ik verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen. Staan voor je vak, kwaliteit van zorg en het willen behalen van je doelen. Mijn werkwijze is te typeren als resultaatgericht, verbindend en recht door zee.

Chantal Haijtink

“Als iets bergen kan verzetten, dan is het vertrouwen hebben in je eigen kracht” 

Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg, inzet van bedrijfsvoering en processen. Om deze te optimaliseren, implementeren, te borgen en daarbij altijd oog te behouden voor alle betrokkenen. Coachend leiding te geven aan medewerkers en teams, zodat we samen tot doelen, resultaten en teamontwikkeling komen. Ik vind het dan ook belangrijk om elkaar scherp te houden op doelstellingen. Daarbij is open en transparant communiceren voor mij essentieel.  

Ik ben trots op mijn reflecterend vermogen en de vaardigheden om anderen daar ook bewustwording op te geven. Ik ben positief, analytisch, resultaatgericht, oplossingsgericht en coachend. Mijn aanpassingsvermogen maakt dat ik efficiënt kan werken.  Eigenaarschap betekent voor mij je authentieke zelf blijven en verantwoordelijkheid nemen/voelen. Ken, erken en herken jezelf en de ander. Ik draag dit uit als voorbeeldfunctie, omdat het altijd begint met kijken naar jezelf. 

Mijn werkwijze is te typeren als proces- en planmatig. Een goede afronding of overgang in processen vind ik essentieel en kan ik goed begeleiden.

Tara Bo Spee

“Waarom moeilijk doen als het ook samen kan”

Vanuit mijn ervaring in de gehandicaptenzorg weet ik hoe belangrijk het is dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen en het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Het is mijn passie om vanuit verbinding en vertrouwen samen te kunnen werken. Vanuit wederzijds vertrouwen ontstaan de mooiste samenwerkingen en komt er ruimte om mensen in hun kracht te zetten.

Eigenaarschap gaat voor mij over de verantwoordelijkheid nemen en voelen over je werk. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Ik ben trots op mijn reflecterend vermogen en de durf om mezelf kwetsbaar op te stellen. Ik weet dat daarin mijn kracht ligt. Ook kan ik het grote plaatje in het oog houden en de vertaalslag naar anderen maken.

In mijn werkwijze ben ik als een spons die alle informatie in zich opneemt. Ik ben kritisch en wil de situatie volledig kunnen begrijpen. Mensen beschrijven mij als een warm persoon die niet bang is om feedback te geven en lastige vragen te stellen. Ik werk graag vanuit een klimaat waar vertrouwen is en je op elkaar kunt bouwen. Waar de veiligheid is om jezelf te zijn en in je kracht te mogen komen.

Mandy Guth

“ Als je van jezelf wint, kun je nooit van een ander verliezen”

Ik word gezien als een bezige bij en ben altijd aanwezig. Ik ben een echte multitasker en voel veel eigenaarschap in de taken welke mij zijn toebedeeld. Als je mij iets vraagt heb ik het gisteren al gedaan.

Zorg voor duidelijke kaders waar ook deels buiten getreden mag worden, hiermee creëer je autonomie bij de ander, doordat zij mee mogen praten, wat weer voor eigenaarschap zorgt.

Mijn passie ligt in het altijd op zoek zijn naar de “gulden middenweg”, zonder het concrete einddoel uit het oog te verliezen.

Trots ben ik op mijn nuchtere aanpak en mijn behoorlijke dosis humor. Ik sta met beide benen op de grond en breng boodschappen direct maar wel met een vleugje humor waar passend. Ik ben multi cultureel opgegroeid en bezit hierdoor kennis over verschillende culturen waardoor ik snel kan aansluiten bij de ander en hiermee de verbinding makkelijk aanga.

Specifieke expertise: Zelforganisatie, verandermanagement, coaching, Kind en Jeugd met een LVB en gedragsproblematiek, gehandicaptenzorg.

Vera 't Hart

“Verander muren in deuren”

Mijn passie is het zoeken naar de echte kink in de kabel en deze gladtrekken om zo te mee te werken aan kwaliteit in de zorg. Een probleem ligt vaak dieper dan het op het eerste gezicht lijkt en ik houd ervan deze diepte te onderzoeken. Op deze manier wil ik bijdragen aan het zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

Eigenaarschap is voor mij de gekregen verantwoordelijkheid nemen en benutten en daarbij oog houden voor het ontwikkelen van je kwaliteiten en vaardigheden. Ik ben dan ook trots wanneer ik in staat ben andere mensen het beste uit zich zelf te halen laten en op mijn vermogen de andere vraag te stellen waardoor de ander tot nadenken gezet wordt. 

Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, gestructureerd, nauwkeurig en zoekend naar waar de uitdaging zit. 

Recente opdracht: Teammanager Jeugd a.i. bij TriadeVitree

 

 

Niek Verberkmoes

“Planmatig werken, focus en aandacht voor mensen, dat leidt tot resultaat”

Mijn passie ligt bij het neerzetten van een nieuw project/proces/afdeling. Ik word enthousiast van opdrachten waarbij iets nieuws gebouwd moet worden of waarbij een ommekeer gemaakt moet worden. De functie van projectleider vaccineren is een opdracht waar ik uitermate trots op ben. In no-time hebben we een organisatie ingericht die een gigantische opdracht heeft uitgevoerd. De continue stroom aan veranderingen maakte dit project extra uitdagend. Met veel voldoening kijk ik terug op deze opdracht en de organisatie die er staat.

Eigenaarschap is voor mij: het werk pas klaar als de opdrachtgever tevreden is. Het tevredenstellen van een opdrachtgever betekent voor mij dat ik verwachtingen overtref. Ik stop niet bij de conventionele werkzaamheden en werktijden, ik doe dat extra stapje. Mijn werkwijze is te typeren als: Ik doe niet aan symptoombestrijding, maar pak een probleem aan bij de wortel. Dat vraagt om een goede analyse van het probleem en de oorzaak ervan. Dat is hetgeen waar ik mijn aanpak op focus. Ik ben ervan overtuigd dat enkel dan een duurzaam resultaat geleverd wordt.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Manager Backoffice a.i. WMO bij gemeente Tilburg
 • Manager Vaccineren a.i. bij GGD Gelderland-Midden
 • Teammanager Contractmanagement en Inkoop a.i. (Sociaal Domein) bij gemeente Gouda

Specifieke expertise: interim-management en projecten bij gemeenten en zorgaanbieders (Jeugd en Wmo).

Fleurine Witterland

“Analyseren en doorvragen tot het plaatje rondom de kwestie helemaal compleet is” 

Ik kom uit een familie van wetenschappers en dat gecombineerd met mijn jarenlange ervaring binnen de (verslavings)zorg heb ik geleerd om analytisch te denken en door te vragen tot de opdracht helemaal duidelijk is. Mijn passie is om helpend te zijn en een belangrijk aspect hierbij is om goed te luisteren naar de mensen er omheen en deze informatie mee te nemen in de analyse. Uitdaging is vervolgens om de kwestie te vereenvoudigen tot de kern en van daaruit stapsgewijs en oplossingsgericht verder te werken. Ik ga door tot de onderste steen boven is en de materie volledig begrijp. Alleen dan kan er voor mij eigenaarschap ontstaan van de opdracht en kan er gezocht worden naar mogelijkheden om dit verder uit te werken en goed neer te zetten.
Energie en trots haal ik uit een dag waarop er is gelachen, gediscussieerd en er weer een stukje van de puzzel is gelegd.  

Mijn werkwijze is te typeren als analytisch, doorvragen op de inhoud, benadering met humor en een echte doorzetter.

 

Petra van der Meij

“Wat je ook doet, doe het met overtuiging” 

Eigenaarschap betekent voor mij me vastbijten in een opdracht en doen wat in mijn vermogen ligt om een opdracht te laten slagen. Ik streef ernaar om binnen een korte tijd een goed beeld te hebben van alle ins en outs rondom een opdracht, zodat ik samen met de opdrachtgever kan bekijken wat er nodig is om de opdracht succesvol af te ronden. Ik vind het belangrijk om met trots terug te kunnen kijken op de gemaakte stappen en de behaalde doelen.  

 Mijn passie is het werken aan innovatie, bijvoorbeeld door de planning, uitvoering en realisatie van projecten en werkafspraken te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Ik ben een echte netwerker en hecht veel waarde aan het opbouwen en onderhouden van constructieve samenwerkingsrelaties. Zo kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan, kan er efficiënt gewerkt worden en kan de kwaliteit van werk worden vergroot. 

 Mijn werkwijze is te typeren als enthousiast, flexibel, doortastend.  

 

Word jij ons nieuwe teamlid?

We zijn nog op zoek naar collega’s die ons team komen versterken.

Een overzicht van onze vacatures:
Adviseur 22Graden

Ben jij iemand:

 • Met een ondernemend karakter, die kansen creëert en deze aanpakt?
 • Die kan relativeren en kritisch blijft?
 • Die goed kan schakelen tussen strategie en operatie?
 • Die het leuk vindt om jouw netwerk verder uit te breiden?
 • Die vol meebouwt aan 22graden?
 • Met een achtergond in de Zorg of Hulpverlening?
 • Met een academisch werk- en denkniveau?
 • Met management- of advieservaring bij gemeenten, in de zorg (care en cure), verzekeraar of een soortgelijke organisatie?

Stuur je cv naar info@22graden.nl. We komen graag met je in gesprek.