Zorgen over de zorg na Covid-19

Zorgen over de zorg na Covid-19

Stond de zorg de afgelopen jaren al flink onder druk door steeds groter wordende tekorten aan zorgpersoneel, in de huidige periode loopt deze druk nog veel verder op. Door de Corona-pandemie draait de zorg overuren, wordt er nog meer een beroep gedaan op de flexibiliteit en incasseringsvermogen van zorgmedewerkers met onder andere een hogere uitval en stijgende werkdruk als gevolg. Maar wat als het virus onder controle is en we terug gaan naar “het nieuwe normaal”? Hoe staan we er dan voor, voor wat betreft het beschikbare zorgpersoneel.

Het meest rooskleurige scenario is dat door de positieve aandacht (de zorg daar werken de helden), werken in de zorg een beter imago krijgt en daarmee aantrekkelijker wordt. Mensen beseffen hoe mooi en dankbaar het werk in de zorg is. Als ook de overheid dit ziet, kan dit resulteren in verbetering van arbeidsvoorwaarden. Hierdoor wordt de zorg vervolgens nog aantrekkelijker. Beroepsgroepen waar de werkgelegenheid momenteel daalt, denk aan bijvoorbeeld horeca, zouden mogelijk de stap willen maken richting de zorg. Maar ook oud-zorgmedewerkers die destijds uit het vak zijn gestapt en nu ook al weer, al dan niet tijdelijk, terug zijn in de zorg.

Een ander, minder rooskleurig, scenario zou echter ook kunnen zijn dat er na deze Covid periode een grote uitloop gaat plaatsvinden binnen de zorg. Na een flinke periode massaal op het tandvlees te hebben gelopen bestaat de mogelijkheid dat zorgpersoneel uiteindelijk (langdurig) uitvalt of helemaal stopt binnen de zorg en een andere richting kiest. Hierbij zal de druk op het overgebleven personeel alsmaar hoger worden en loop je het gevaar in een negatieve vicieuze cirkel terecht te komen. Zaak is om, ook nu al, te blijven monitoren op signalen van mogelijke uitval / uitstroom. Een zaak van zowel HR als leidinggevenden.

Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat zich een soortgelijke tendens ontwikkeld zoals op dit moment gaande is binnen het vakgebied IT. De laatste weken zien recruitmentafdelingen binnen IT bedrijven een groot aantal sollicitaties van kandidaten die op dit moment nog als ZZP-er werkzaam zijn. Binnen deze groep willen steeds meer mensen toch weer terug in loondienst. Mocht dit binnen de zorg, al dan niet ingegeven door een collectieve onzekerheid, ook gebeuren dan zou dat voor de zorg een welkome ontwikkeling kunnen zijn, al was het alleen al voor het terugdringen van het percentage PNIL (Personeel Niet In Loondienst) en de daarbij behorende kostenreductie.

Wat verwacht u in uw organisatie? Zijn er reeds acties ondernomen om het huidige personeel te behouden en te ondersteunen? Is de afdeling recruitment al bezig met “lange termijn” werving en planning? Hoe bereiken ze de “nieuwe doelgroepen”; weten ze deze te vinden én te enthousiasmeren? Hoe gaan u en uw organisatie ervoor zorgen dat, ongeacht het uiteindelijke scenario, de zorgen binnen de zorg na covid-19 onder controle zijn?

Patrick Schmitt
patrickschmitt@22graden.nl