Bevindingen onderzoek werkklimaat

Bevindingen onderzoek werkklimaat

Het creëren van een veilig en open werkklimaat is de basis voor het leveren van kwalitatief goede zorg. 22graden heeft onderzocht hoe er binnen verpleeghuizen aandacht wordt besteed aan het werkklimaat. Hiervoor hebben wij HR-managers, HR-medewerkers en leidinggevenden van verpleeghuizen geïnterviewd. Lees hier over de bevindingen van ons onderzoek naar werkklimaat in verpleeghuizen.

Heeft u ondersteuning nodig op dit vlak? Neem dan contact op met Anouk Busser.

Anouk Busser
anoukbusser@22graden.nl